Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/compat.php on line 502 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/load.php on line 649 Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/pomo/translations.php on line 208 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/formatting.php on line 4365 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/formatting.php on line 2431 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/formatting.php on line 4365 YieldForce - Wonen met perspectief

Noordvleugel Randstad

"Sterkste woongebied van Nederland"

LEES MEER

Amsterdam

"Metropool voor alle doelgroepen"

LEES MEER

Vergrijzing

"Wooncomfort in de veranderende verzorgingsstaat"

LEES MEER

Diversiteit

"De stad is een plek voor iedereen"

LEES MEER

Betaalbare woningen

"Wonen is een van de eerste levensbehoeftes"

LEES MEER

Toekomstbestendig

"Bij verantwoord wonen hoort een zorg voor onze planeet"

LEES MEER

Mobiliteit

"Terug naar de flexibiliteit van vervoer als middel en niet als bezit"

LEES MEER
Noordvleugel Randstad

Noordvleugel Randstad

"Sterkste woongebied van Nederland"

Er is een duidelijke keuze gemaakt voor deze regio vanwege de grote vraag naar woningen in alle segmenten en de geprognotiseerde groei voor de komende jaren. De Noord-Hollandse huizenmarkt blijft beter presteren dan elders. Deze provincie noteerde in 2016 met 9 procent voor de tiende keer op rij de grootste prijsstijging van alle provincies.

Deze groei is vooral toe te schrijven aan de regio Amsterdam, waar kopers gemiddeld ruim 14 procent meer betaalden voor een koophuis dan een jaar geleden. Verder valt het op dat de huizenmarkt zich de afgelopen jaren rond steden als Alkmaar, Haarlem, Zaandam en ook Purmerend beter heeft ontwikkeld dan daarbuiten. Met een grotere vraag naar woningen stijgen de prijzen in en rond Amsterdam en Haarlem naar verwachting boven het landelijk gemiddelde van zo’n 2% en dit geldt ook voor een nabijgelegen regio als Zaanstreek. De prijzen in de kop van Noord-Holland en IJmond zullen de komende tienjaar naar verwachting juist achterblijven.

Amsterdam

Amsterdam

"Metropool voor alle doelgroepen"

Aangezien Amsterdam zich als metropool ontwikkelt en steeds meer als een van de belangrijkste steden van Europa wordt gezien, is de druk op het versneld door ontwikkelen in het binnenstedelijk gebied groter dan ooit tevoren. Hierbij worden delen in de stad met een achterstand in onderhoud voor zowel het buitengebied als de bebouwing bedoeld.

Door (delen van) het gebied deels te voorzien van een gewijzigd bestemmingsplan als ook grootscheepse renovatie toe te passen van bestaand vastgoed krijgen deze gebieden binnen de stad weer nieuwe lan en worden het gewilde plekken om te wonen. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld; Oostelijke eilanden / Westerdokseiland / Andreas Ensemble en Oostpoort. Dit zijn allemaal binnenstedelijke “eilandjes” binnen de stad welke hun eigen wooncultuur hebben of beginnen te krijgen. Er wordt zowel de focus gelegd op nieuwbouw als ook op het herontwikkel locaties van binnenstedelijke -, en omliggende gebieden en het transformeren van kantoorgebouwen.

Vergrijzing

Vergrijzing

"Wooncomfort in de veranderende verzorgingsstaat"

Wanneer de gezinssamenstelling verandert als men ouder wordt, verandert de woonbehoefte. Luxe en comfort worden belangrijker ten opzichte van (buiten)ruimte.

“Gemak” is hier het sleutelwoord. Men wil gelijkvloers wonen, over een comfortabele woonruimte en keuken beschikken en 1 slaapkamer is doorgaans voldoende. Een buitenruimte is voor deze generatie vaak een grote pré. Ook in de noordvleugel van de Randstad is vergrijzing een belangrijke ontwikkeling om rekening mee te houden. Wij houden met het ontwikkelen van onze woningen altijd rekening met “levensloopbestendig” wonen. Indien men zich prettig voelt in een bepaalde buurt

Diversiteit

Diversiteit

"De stad is een plek voor iedereen"

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op het bieden van woonruimte aan iedereen. Het is daarom van eminent belang dat mensen van alle leeftijden en met een verschillende inkomen door elkaar kunnen wonen. Dit bevordert de leefbaarheid voor alle doelgroepen.

Er is door ons gekozen voor ontwikkelingen waarbij de demografische spreiding zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Waar je ziet dat de meeste ontwikkelaars zich richten op het midden- en het hogere segment, houden wij in onze ontwikkelingen altijd rekening met een significant deel sociale woningbouw. In de ontwikkelingen worden, afhankelijk van het aantal woningen, voor de volgende doelgroepen gebouwd:

 

  • Starters/studenten
  • Jonge gezinnen/tweeverdieners
  • Gezinnen
  • Senioren
Betaalbare woningen

Betaalbare woningen

"Wonen is een van de eerste levensbehoeftes"

De woonbehoeften van de inwoners van Nederland veranderen. De nieuwe generatie van werkende jongvolwassenen zijn opgegroeid in een wereld waarin men veel informatie deelt via sociale media en men meer consumeert dan dat men waarde hecht aan bezit. Deze nieuwe generatie is de nieuwe motor van onze economie en juist voor deze groep is huisvesting in grote steden een zeer groot probleem. Zij moeten vaak heel lang wachten op een huurwoning, waardoor zij al die tijd niet echt kunnen starten met hun leven. Wij vinden het van groot belang dat ook de starters en de sociaal zwakkeren in de stad kunnen blijven wonen en zal dan ook in al haar ontwikkelingen rekening houden met deze doelgroep en een plek creëren.

Toekomst bestendig

Toekomstbestendig

"Bij verantwoord wonen hoort een zorg voor onze planeet"

Een leefomgeving met aandacht voor de toekomst is een omgeving met focus op ‘ leven’ in de meest brede zin van het woord. De omgeving zal voorzien in de primaire behoefte van onze doelgroep namelijk een woning. Anno 21 ste eeuw is echter het leven van de Nederlander een diversiteit geworden van verschillende activiteiten. De snelheid waarmee wij schakelen tussen de activiteiten is dermate vergroot dat een ‘normale’ dag niet meer kan worden vergeleken met een dag in de jaren ’80.

In ons woonconcept is ruimte voor de toenemende technologische ontwikkelingen die onze samenleving nu drijft. Echter wel in de juiste volgorde; eerst aandacht voor de mens waarbij technologie een ondersteunende rol speelt in de creatie van de omgeving. Technologie moet ondersteunend zijn en mag vooral onzichtbaar zijn. Het toepassen van slimme thermometers in de woningen moet vooral een bijdrage leveren aan een ecologisch verantwoord handelen. Door dit zichtbaar te maken zijn we in staat om actief te veranderen, de techniek erachter is echter dienend. Zonnepanelen, gebruik van duurzame energie en het voldoen aan de meest recente BREEAM standards is vanzelfsprekend. Het “activeren” van onze bewoners levert het gewenste resultaat in bewustzijn op.

Mobiliteit

Mobiliteit

"Terug naar de flexibiliteit van vervoer als middel en niet als bezit"

Voor elke individu is Mobiliteit een belangrijke pijler. Het hebben van voertuigen is voor de mens in de 21 ste eeuw geen onderdeel meer van een status. Het kunnen verplaatsen van plek a naar plek b binnen een zo kort mogelijke tijd is de tegenwoordige gedachte. Door dit op een (milieu) bewuste manier te doen met elektrische auto’s, – scooters- en/of – fietsen en/f shared car concepts is iets dat past in de huidige tijd. Mens bewuste manieren van verplaatsen zoals per fiets of te voet is onderdeel van onze gedacht om een fysieke bijdrage te leveren aan het welzijn van onze doelgroep. Ook hier geldt weer het adagium dat de technologie ondersteunend moet zijn aan de mens. Het voorzien in elektrische laadpalen, zonnepanelen of gevels met zonnepanelen om hiermee de benodigde elektriciteit op te wekken is vanzelfsprekend.

De gebruikswaarde voor de mens dient hoogste prioriteit te zijn bij de toekomstige ontwikkeling van onze Nederlandse steden. Op internationaal niveau concurreren wij in diverse ‘lijstjes’ al op culturele activiteiten, leefbaarheid en betaalbaarheid. Door onze leefomgeving prettig te maken ontstaat een aantrekkelijke omgeving om te verblijven, door nieuwe mensen te ontvangen faciliteren wij groei en daarmee het bestaansrecht van onze omgeving. De vergrijzing en globalisering kunnen in ons concept elkaar dus versterken en op sociaal / menselijk vlak ontstaat synergie tussen jong en oud, nieuw en bestaand.

Neem contact met ons op

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/formatting.php on line 54 Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /var/www/vhosts/yieldforce.nl/webspace/httpdocs/yieldforce.nl/wp-includes/formatting.php on line 4365

© YieldForce 2017